logo.jpg


Het paard als hulpverlener

Wat kan het paard voor de ontwikkeling van de mens betekenen

Paarden kunnen een grote therapeutische waarde hebben voor de mens. Door hun specifieke eigenschappen kunnen zij worden ingezet om mensen te helpen bij het ontwikkelen of verbeteren van hun opvoedkundige, communicatieve - en leidinggevende kwaliteiten of op het gebied van eigen emotionele ontwikkeling.Therapeutisch werken met de paarden

  • Volwassenen met een zorgvraag/ontwikkelingsvraag zoals depressiviteit, burned-out, stress, concentratiestoornissen, onzekerheden, angsten.
  • Kinderen en jongvolwassenen met een zorgvraag zoals pestgedrag, depressiviteit, faalangst, leer- en of motivatieproblemen, anorexia, ADHD, autisme.
  • Gezinnen met zorgvragen die betrekking hebben op communiceren, opvoeding, omgaan met pubers.

Workshops voor bedrijven, overheidsinstellingen en particulieren

Het paard heeft al menig mens geholpen alleen al door zijn aanwezigheid, door zijn vermogen om niet te oordelen, gedrag te spiegelen, of door zijn onvoorwaardelijke liefde voor de mens.


Het ‘wezen’ paard daagt de mens dan ook uit om met zichzelf bezig te zijn. Om met zijn persoonlijkheid aan de slag te gaan, om duidelijk, consequent en grenzenaangevend, maar ook empathisch te zijn.Pedagogiek met paarden is een initiatief waarin workshops en individuele lessen zijn ontwikkeld waar deze waarde van het paard wordt ingezet als therapeutisch hulpmiddel.

© Pedagogiek met Paarden